Podlahové vykurovanie

Ponúkame Vám individuálne kompletné riešenia :
  1. vykurovanie pomocou: Podlahy, steny, stropu alebo konbinovane
  2. Samostatné kúrenie alebo kúrenie v kombinácii s chladením
  3. Pokládka suchým alebo mokrým spôsobom  (suchý systém nepracuje s mokrými procesmi - cementovými potermi, resp. omietaním)
  4. Regulačná technika káblom alebo diaľkovo ovládaná regulačná technika

Výhrevný systém, skladajúci sa z teplovodných rúrok je zabudovaný v podlahe, sálaním odovzdáva prostredníctvom zohriateho povrchu podlahy teplo do okolitého prostredia, bez hluku a vibrácii. Vysoký podiel sálavej energie plošného vykurovania umožňuje znížiť teplotu miestnosti o 1 až 2 °C pri rovnakom vnímaní komfortu (každý stupeň zníženia teploty umožní ušetriť asi 5% energie). Pri vykurovaní súvisí nízka spotreba energie s nízkou prívodnou vodou od 35°C (pre porovnanie vykurovacie telesá fungujú s prívodnou teplotou do 70°C). Tieto nízke prívodné teploty možno optimálne kombinovať s modernou kondenzačnou technikou pri veľmi vysokej celoročnej účinnosti alebo s alternatívnymi zdrojmi energie (solárne systémy, tepelné čerpadlá), úspora nákladov je min. 15% oproti klasickému spôsobu vykurovania. Okrem toho je pri plánovaní a zariaďovaní domu resp. bytu k dispozícii viacej priestoru, pretože nieje nutné zohľadňovať zabudované radiátory. Prirodzene možno pomocou toho istého vykurovacieho systému chladiť ovzdušie počas horúcich letných dní, umožňuje to inteligentná regulačná technika.

Podlahové krytiny na podlahové kúrenie

Pri tepelno-technickom výpočte podlahového kúrenia (určenia teploty vykurovacieho média a rozostupu rúrok) je nutné zohľadniť daný odpor vedenia tepla podlahovou krytinou. Všeobecne môže odpor vedenia tepla nezávisle na druhu podlahovej krytiny dosahovať max. hodnotu R=0,15m2 K/W. V zásade každá podlahová krytina na podlahové kúrenie musí byť doporučená od výrobcu.

Drevené podlahové krytiny  (R=0,05m2 K/W pri 10mm)

Drevené, alebo laminátové plávajúce podlahy sú pre podlahové kúrenie rovnocenne použiteľné. Je dôležité dodržanie správneho technického postupu ako aj dodržanie správnej vlhkosti poteru a podlahy podľa stanovenej normy a predpisom výrobcu.

Keramické podlahové krytiny  (R=0,017m2 K/W pri 10mm)

Keramické a iné prírodné kamenné materiály sú z hľadiska vedenia tepla najvhodnejšie. Pri montáži je nutné dodržiavať dané technologické postupy, hlavne dodržiavanie dilatačných spár, prechodov, lepenie na flexi lepidlo a spárovanie plastických tmelom pri styku podlahy so soklom.

PVC podlahové krytiny  (R=0,022m2 K/W pri 10mm)

Plastové podlahy sú v zásade tiež použiteľné, ak sú doporučené od výrobcu na použitie pre podlahové vykurovanie. Doporučuje sa lepenie.

Textilné podlahové krytiny  (max. R=0,15m2 K/W pri 10mm)

Kobercové textilné krytiny by mali byť v zásade za účelom dosiahnutia lepšieho prechodu tepla lepené. Hrúbka by nemala prekračovať 10mm a s označením od výrobcu na vhodnosť pre podlahové kúrenie.