Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Zásoby fosílnych palív sú obmedzené, pričom ubúdajúce zásoby ropy a plynu cenu energií neustále zvyšujú. Tepelné čerpadlo je ekologickým a energetickým zdrojom, ktoré využíva teplo z prírodného prostredia (zo zeme, vody alebo vzduchu) pre vykurovanie, ohrev pitnej vody a dokurovanie bazénovej vody.

Tepelné čerpadlá využívajú akumulované nízkopotenciálové slnečné teplo (v pôde, v podzemnej vode alebo vo vzduchu), ktoré sa za pomoci elektrickej energie dokážu previesť na vyššiu teplotnú úroveň, využiteľnú na vykurovanie. Týmto spôsobom je možne odobrať s prírody 50 až 75% vykurovacieho tepla, čo tepelné čerpadlo radí na prvé miesto v úspore nákladov za energie. Najdôležitejším porovnávacím parametrom efektívnosti u tepelných čerpadiel je výkonové číslo, ktoré udáva pomer získanej a vloženej energie (t.j. výkonové číslo 4, značí 4kW vyprodukovaného vykurovacieho výkonu na 1kW vloženej elektrickej energie). Výkonové číslo sa spravidla pohybuje medzi 2,5 až 5,5 v závislosti na teplote zdroja tepla a teploty vody na výstupe tep. čerpadla. Tepelné čerpadlo je vhodné pre dodávku tepla všetkých typov budov ako v novostavbe tak aj pri modernizácii.

Využitie tepelného čerpadla ponúka ideálnu možnosť pre vykurovanie a využitie primárneho okruhu (plošného kolektoru/hĺbkového vrtu alebo studne) na tzv. pasívne chladenie ktoré funguje len so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi pomocou chladu zeme resp. spodnej vody.

Zdroje tepla:

Zdroj tepla - voda

Tepelné čerpadlo (voda-voda) odoberá energiu s podzemnej vody (príp. povrchovej vody). Pre svoju celoročne konštantnú teplotu podz. vody (7-12°C), je tepelné čerpadlo (voda-voda) spomedzi všetkých druhov najúčinnejšie (výkonové číslo > 5). Štandardne sa používa jedna nasávacia a jedna vsakovacia studňa (voda sa po ochladení vypúšťa do podložia), ich vzájomná vzdialenosť je 10 až 15m. Predpokladom využitia tohto systému sú priaznivé hydrogeologické podmienky a dostatočná výdatnosť podzemnej vody. Kvalita spodnej vody musí spĺňať hraničné hodnoty výrobcu, v prípade prekročenia je potrebné (z dôvodu čistenia) osadiť rozoberateľný oddeľovací výmenník tepla, pred vstupov podz. vody do tepelného čerpadla.

Zdroj tepla - pôda

Tepelné čerpadlo (zem-voda) využíva slnečné teplo akumulované v zemi (výkonové číslo je 4 až 5). K čerpadlu sa teplo privádza pomocou kolektorov - plastového potrubia, v ktorom cirkuluje nemrznúca zmes. Zemné kolektory sa ukladajú pri plošnom horizontálnom registri do povrchovej vrstvy pôdy, do hĺbky 1,0 - 1,5 m alebo v prípade hlbinného vertikálneho kolektoru do vŕtaných vrtov, hlbokých 70 - 130m (v závislosti od výkonu tepelného čerpadla). Dĺžka zemného kolektoru tepelného čerpadla závisí, najmä na tepelnej strate domu a miestnych geologických podmienkach (zloženie pôdy). Inštalácia plošného kolektoru vyžaduje rozsiahli netienený pozemok, hlbinné vrty vyžadujú minimálny priestor ale nevýhodou sú drahé vrtné práce.

Zdroj tepla - vzduch

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) využívajúce exteriérový vzduch k vykurovaniu, príprave teplej vody a tiež umožňujú účinné vetranie obytných priestorov. Najmenej účinný systém tepelného čerpadla (výkonové číslo < 3), ale možnosť inštalácie bez technických obmedzení a najmenšie investičné náklady. Pri využití najmodernejších technológií je dnes možnosť chladiť tepelným čerpadlom až do teploty vonkajšieho vzduchu -25°C, čo umožňuje využitie aj v našich klimatických podmienkach.

Obzvlášť v nových domoch s dobrou izoláciou proti únikom tepla je riadené vetranie dôležité pre zaistenie správnej vnútornej klímy. V nedostatočne vetraných miestnostiach dochádza k hromadeniu vlhkosti, vzniku pliesní a alergénov. Tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú potrebnú výmenu vzduchu a súčasne využívajú energiou v ňom obsiahnutú. Inštalácii jednotky samotného tepelného čerpadla sa medze nekladú, môže byť inštalovaná tak v exteriéri ako aj vnútri domu, prípadne počas horúcich letných dní môže samotné tepelné čerpadlo aj chladiť (reverzibilná prevádzka).

Ponúkame Vám kompletné riešenia technológií tepelných čerpadiel od renomovaných výrobcov Viessmann, Nibe, Mitsubishi, Rehau a iné.